Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument jest integralną częścią regulaminu.

 1. Administratorem Danych w Portalu jest:

PHU Europa
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92,
50 - 017 Wrocław, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

zwany dalej: Administratorem.

 1. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 3. W zbiorze danych osobowych, prowadzonym przez Administratora, gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, nr rachunku bankowego, nr i seria Dowodu Osobistego, NIP, dane kontaktowe (telefon, e-mail). Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji i konsultacji w sposób dobrowolny.
 4. Administrator dostosowuje swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 roku.
 5. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
 1. właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z funkcjonalności strony www, który daje możliwość prowadzenia skupu i sprzedaży złomu metali szlachetnych oraz złota inwestycyjnego na odległość;
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 1. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia umowy, jej zmiany lub rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe ( telefon, e-mail ) nr rachunku bankowego, nr i seria Dowodu Osobistego, NIP.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z Portalu. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego logowania z uwzględnieniem niżej wskazanego prawa do bycia zapomnianym, tzn. usunięcia danych.
 4. Użytkownik zgłasza żądanie usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) wysyłając wiadomość w Portalu. Administrator niezwłocznie usuwa wszystkie dane z bazy.
 5. Administrator ma obowiązek udzielenia Użytkownikowi informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aktualne ceny kursów zapewnia nam: Stooq.pl

Czy zgadzasz się na zgłoszenie sprzedaży po aktualnych cenach?

Uwaga - cena uzależniona od ilości przesyłanego materiału szlachetnego.
Wybierz odpowiedni przedział wagowy.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com